“Aandeelhouders van SOCFIN: Stop de landroof!” Burgers vragen SOCFIN om de rechten van de lokale gemeenschappen te respecteren

Medium_socfin
Meng Landwirtschaft, CNCD-11.11.11, ReAct, GRAIN, FIAN Belgique, SOS Faim, AEFJN, Entraide & Fraternité, MAP, Quinoa, CADTM, ADG, Oxfam-Solidarité | 1 juni 2016
 
Mobilisatie 1 juni 2016 – Algemene Vergadering van SOCFIN in het hotel Parc Belair (Luxemburg)

 
Op woensdag 1juni om 10.00 uur hebben burgers en vertegenwoordigers van Belgische, Franse en Luxemburgse organisaties de aandeelhouders van de Belgisch-Luxemburgse groep SOCFIN aangesproken tijdens de Algemene Vergadering. Zij voerden een protestactie in solidariteit met de gemeenschappen in Afrika en Azië die door de landroof door het agro-industriële bedrijf worden getroffen. Nadat ze al meerdere keren hebben aangeklopt bij de leiding van het bedrijf, richten de burgers en organisaties zich nu tot de aandeelhouders van de groep om de fundamentele rechten en de landrechten van de plaatselijke gemeenschappen te laten naleven. De gemeenschappen hielden ook gelijkaardige acties op verscheidene plantages van de groep.
 
SOCFIN is een multinationale agro-industriële groep die zich toelegt op de teelt van oliepalmen en hevea (rubber). SOCFIN is in handen van de Belgische zakenman Hubert Fabri (50,2% van de aandelen) en van de Fransman Vincent Bolloré (39% van de aandelen). De groep heeft financiële en operationele maatschappijen in België, Luxemburg en Zwitserland die plantages beheren in een tiental landen in Afrika en Azië. Voluit gebruik makend van de stijgende prijzen van landbouwgrondstoffen na de voedselcrisis van 2007-2008 en speculerend op de structurele toename van de vraag naar palmolie in de komende jaren, heeft SOCFIN de voorbije jaren een strategie van agressieve expansie van landbouwgronden gehanteerd. Tussen 2009 en 2015 heeft het bedrijf zijn plantages uitgebreid van 129.658 hectare tot 185.324 hectare – dat is een stijging met meer dan 40%. Al bij al controleert SOCFIN bijna 400.000 hectare.
 
Die expansiestrategie van de groep heeft geleid tot de inbeslagname van gronden met ernstige gevolgen voor de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking. Die gevolgen zijn uitgebreid gedocumenteerd en aangeklaagd door lokale en internationale verenigingen.1 In meerdere gevallen hebben de landconflicten geleid tot protestacties die soms met geweld zijn onderdrukt door de veiligheidstroepen. Verscheidene plaatselijke leiders zijn gearresteerd en veroordeeld, zoals in Sierra Leone, waar in februari van dit jaar zes leiders van de plaatselijke organisatie MALOA werden veroordeeld tot 5 à 6 maanden gevangenisstraf op beschuldiging van ‘samenzwering’ en ‘vernietiging van oliepalmen’. De leiders van MALOA ontkennen formeel die beschuldigingen.
 
De plaatselijke gemeenschappen hebben zich op nationaal en internationaal niveau georganiseerd tegen de misbruiken van het bedrijf. Al in 2013 werd een Internationale alliantie van omwonenden van SOCFIN-/Bolloré-plantages’ opgericht. Die Alliantie heeft al verschillende keren de rechten van de gemeenschappen doen gelden en haar eisen voorgelegd aan de groep­ SOCFIN/Bolloré met het oog op een vreedzame oplossing van de conflicten, tot nu toe zonder veel succes. De leiders van SOCFIN willen helemaal geen constructieve dialoog aangaan en stellen zich tevreden met deverklaring dat“de verwijzingen naar dergelijke sociale conflicten hersenspinsels zijn”. Zij stellen dat ze “tot het uiterste getergd zijn door de acties van de ngo’s die de ene na de andere leugen opdissen over ons, met het enige doel om meer geld te krijgen”. De groep toonde zich even weigerachtig tot samenwerking tegenover de Contactpunten van de OESO in Frankrijk en België in het kader van een procedure voor inbreuk op de richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen. In 2015 heeft de leiding van SOCFIN tot twee keer toe geweigerd om zich aan te melden bij het Belgische Contactpunt, dat deze situatie heeft betreurd in een officieel communiqué.2
 
In die context herhaalden de burgers en de organisaties die aanwezig waren op de Algemene Vergadering van SOCFIN hun solidariteit met de plaatselijke gemeenschappen en vragen zij de aandeelhouders om druk uit te oefenen op de leiders van de onderneming om de rechten van de plaatselijke gemeenschappen te respecteren en duurzame oplossingen te zoeken voor sociale conflicten.
 
De deelnemers aan de actie deden ook een beroep op de verantwoordelijkheid van hun regeringen. Zij vragen dat de Staten (zowel staten waar de investeerders zich bevinden als waar de investeringen gebeuren) hun verantwoordelijkheid opnemen om landroof te stoppen, de rechten van de gemeenschappen en de families te respecteren en de  Richtlijnen over het Verantwoord Beheer van Gronden(FAO 2012) uit te voeren.
 
Praktische inlichtingen over de actie:

 
Hotel Parc Belair vanaf 9.30 uur. Burgers en vertegenwoordigers van ngo’s zullen tafereeltjes opvoeren over landroof door SOCFIN en hun eisen voorleggen aan de aandeelhouders. 
 
Contact voor de pers:
 
België
FR: Stéphane Desgain, +32 475 76 90 61)
NL: Thierry Kesteloot, +32-2-501.67.55)
 
Frankrijk
Eloïse Maulet, +33 627 01 05 36
 
Luxemburg
Thierry Defense, + 352 49 09 96
 
Ondertekenaars:
 • Meng Landwirtschaft, een collectief van 22 Luxemburgse organisaties
 • CNCD-11.11.11
 • ReAct
 • GRAIN (steun)
 • FIAN Belgium
 • SOS Faim
 • AEFJN 
 • Entraide & Fraternité
 • Mouvement d’Action Paysanne (MAP)
 • Quinoa
 • CADTM
 • Aide au développement Gembloux (ADG)
 • Oxfam-Solidariteit
[1] Voor een overzicht van de beschikbare rapporten: http://projet-react.org/v2/plantations-socfinbollore/
Zie het communiqué http://economie.fgov.be/fr/binaries/Communiqu%C3%A9%20Socapalm-Socfin-Socfinaf_tcm326-274097.pdf.  In een nieuw communiqué van februari meldt het NCP dat SOCFIN eindelijk bereid lijkt om weer in dialoog te gaan, maar tot nu toe is er geen enkele bijeenkomst geweest.

[2] Zie het communiqué http://economie.fgov.be/fr/binaries/Communiqu%C3%A9%20Socapalm-Socfin-Socfinaf_tcm326-274097.pdf.  In een nieuw communiqué van februari meldt het NCP dat SOCFIN eindelijk bereid lijkt om weer in dialoog te gaan, maar tot nu toe is er geen enkele bijeenkomst geweest.

Who's involved?

Whos Involved?


 • 13 May 2024 - Washington DC
  World Bank Land Conference 2024
 • Languages  Special content  Archives


  Latest posts