Català" />  • Colonialisme 2.0
   • Dossier Economic
   • 05 January 2009

   Les organitzacions no governamentals pensen que la compra de terres per part d’inversors estrangers reforça aquest model industrial, amb el qual estan en desacord. «L’alimentació al món avui dia no és un problema de quantitat sinó d’accés».

 • Who's involved?

  Whos Involved?

  Languages  Special content  Archives


  Resistance & actions