Svenska pensionspengar i kritiserade Landgrabbing-projekt

TWITTER
FACEBOOK
P1-morgon | 6 December 2011

Hur används svenska pensionspengar i utvecklingsländer och vilken hänsyn tas egentligen till miljön? Reportage av Sven Börjesson. Kristina Olivecrona, hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden och Peter Einarsson, Ekologiska lantbrukarna medverkar.

Original source: P1 Morgan
TWITTER
FACEBOOK
TWITTER
FACEBOOK

Post a comment

Name

Email address (optional - if you want a reply)

Comment