The Race for Land

Medium_landrace
António Reina och Eang Vuthy vid besöket i Stockholm. Foto: Karin Gregow

Forum Syd, Afrikagrupperna och Kooperation Utan Gränser

The Race for Land

Land grabbing i fattiga länder har ökat dramatiskt under senare år. Det visar den nya rapporten ”The race for land” som Forum Syd, Afrikagrupperna och Kooperation Utan Gränser lanserade i december. Storskaliga investeringar i mark omfattar mer än 80 miljoner hektar runt om i världen. I Kambodja har över 400 000 människor drabbats i den våg av markinvesteringar som sveper över landet.  

Rapporten ”The race for land” pekar på att dessa investeringar, som ofta är för en exportproduktion snarare än livsmedelsproduktion för en hemmamarknad, inte bidrar till att mätta en växande befolkning i världen. Istället har fattiga bönder förlorat sin mark och står utan försörjning. Livsmedelssäkerheten hotas när privata företag leasar den bördigaste marken för storskaliga odlingar av exportgrödor, foder och biobränslen.  

I Kambodja har småbönder fördrivits från sin mark till förmån för storskaliga sockerplantager där sockret exporteras till EU. FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Kambodja har varnat för att det förekommer allvarliga och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med markaffärerna.  

- Socker har blivit en lukrativ exportvara genom EU:s speciella förmåner med tullfritt marknadstillträde för världens fattigaste länder. EU måste nu ta sitt ansvar och utreda övergreppen mot mänskliga rättigheter i Kambodja i samband med storskaliga investeringar i sockerplantager, säger Eang Vuthy, Director för organisationen Equitable Cambodia.  

Afrika är värst drabbat. Nästan hälften av markinvesteringarna finns i afrikanska länder, där det i många fall råder livsmedelsbrist. Mozambique är ett av världens fattigaste länder. Här har utländska företag leasat mark på över en miljon hektar, framför allt för skogsproduktion men också för biobränslen och socker. -

- Det som skulle kunna vara en lösning har blivit en mardröm. De storskaliga investeringarna leder till land grabbing, att lokalbefolkningen fördrivs från sin mark. Investeringarna har negativ inverkan på såväl livsmedelssäkerhet som miljö, säger António Reina, Director för organisationen Livaningo i Mozambique.   


Rapporten är utgiven i december 2012. Pris 80 kr.    

Beställ rapporten genom att skicka ett mail till: [email protected]  

Debattartikel på Newsmill ”EU stödjer land grabbing i Kambodja”:http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/04/tv-a-trea-eu-st-djer-land-grabbing-i-kambodja

För frågor, kontakta Karin Gregow, [email protected], tel: 08-50637162

 • Who's involved?

  Whos Involved?

  Languages  Special content  Archives


  Latest posts